EN
News And Article
News And Article

News

29 กันยายน วันหัวใจโลก World Heart Day 

 

 

     สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี 2018 ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้เปิดเผยข้อมูลว่าในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการตายทั่วโลก และประเทศไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พบอัตราตายจากโรคหลอดเลือด หัวใจ(I20 –I25) ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2555 – 2559 เท่ากับ 23.4, 26.9, 27.8, 29.9 และ 32.3 ตามลำดับ และจากข้อมูลทั้งการตายและป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ แสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะในอันดับต้นๆของประชากรไทยวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

     สมาพันธ์หัวใจโลก หรือ World Heart Federation ได้กำหนดวันรณรงค์หัวใจโลก คือ วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สำหรับประเด็นสาร (Theme) ในปีนี้ (ค.ศ. 2018) คือ  "My Heart, Your Heart" : ใจเขา ใจเรา เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพหัวใจกันมากขึ้น ด้วยการทำ heart “สัญญา..ด้วยหัวใจ” เป็นการทำสัญญากับตัวเองว่าจะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น จะออกกำลังกายให้มากขึ้น และส่งเสริมหรือชักชวนให้เด็ก ๆ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น สัญญาที่จะเลิกบุหรี่และช่วยคนที่เรารักหยุดสูบบุหรี่

 

heartสัญญา...ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด

 •  ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลและน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน เลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีรสไม่หวานแทน
 •  เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
 •  พยายามกินผักผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน (สด แช่แข็ง อบแห้ง หรือกระป๋องก็ได้)
 •  งดดื่มแอลกอฮอล์หรือควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
 •  พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ซึ่งอาหารเหล่านี้ล้วนมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง
 •  ควรจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับมื้อกลางวันมาจากบ้าน

 

heartสัญญา...ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น

 •  ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาที กับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
 •  เล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน เต้นรำ ล้วนเป็นการออกกำลังกาย
 •  เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน เดินหรือปั่นจักรยานแทนการขับรถ
 •  การออกกำลังกายกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจะช่วยจูงใจหรือกระตุ้นการอยากออกกำลังกายมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
 •  ใช้แอพพลิเคชั่นที่บอกถึงระดับการออกกำลังกาย หรือเครื่องนับก้าวเดินเพื่อช่วยบอกถึงการออกกำลังกาย และสุขภาพได้

 

heartสัญญา... ว่าจะโบกมือลา “บุหรี่”

 •  เลิกบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุด ที่จะช่วยดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
 •  เลิกบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 •  ภายใน 15 ปี ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่
 •  การสูดดมควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ก็ทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
 •  เลิกบุหรี่นอกจากจะช่วยตัวคุณเองสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังมีผลดีต่อคนรอบข้างด้วย
 •  ถ้าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเองควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และควรร้องขอกับนายจ้างหากที่ทำงาน ไม่มีบริการช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

 

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อดูแลหัวใจของฉัน ... และหัวใจของคุณ?"

“what can I do right now to look after MY HEART… and YOUR HEART?”

สัญญา..ด้วยหัวใจ heart เพื่อหัวใจของฉัน หัวใจของคุณและหัวใจของเรา

 

#โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โรคหัวใจ ป้องกันก่อนเกิด...ปรึกษาเราได้ที่นี่
PANACEE PREVENTIVE HOSPITAL
“ เพราะความเจ็บป่วยป้องกันได้ ”

-----------------------------------------------------------

02-452-2999  โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

 

References
          สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปีพ.ศ. 2561. [Internet]. 2018 [cited 2018 Aug 20]. Available from: http://thaincd.com/document/file/download/knowledge61

          World Heart Federation. World Heart Day 2018. [Internet]. 2018 [cited 2018 Aug 20]. Available from:  https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/materials


News

Panacee Hospital Rama2 Proundly to be the part of helping
Donation Blood Date: 9 March 2020 Time: 9:00 am - 12:00 pm At Panacee Hospital Rama II
News : 14-02-2020

Other NewsAndArticle

Panacee Hospital Rama2 Proundly to be the part of helping
Donation Blood Date: 9 March 2020 Time: 9:00 am - 12:00 pm At Panacee Hospital Rama II
News : 14-02-2020