EN
ข่าวสารและบทความ
ข่าวสารและบทความ
ทำความรู้จัก โปรแกรม " Plasma Phoresis "
สัมภาษณ์ นพ.ทวีศักดิ์ นัทวงศ์ กับโปรแกรมทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือด " ECP "
"มะเร็งกับคนไทย" คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1
PANACEE Group
Variety@Home EP.6 พาชมโรงพยาบาลพานาซี พระราม2 นอนสบายเหมือนอยู่บ้าน
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ที่ผ่านมา คุณศิริญา เทพเจริญ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ Make Sure Make Merit เมื่อมะเร็งรู้ก่อน ป้องกันได้
เส้นเลือดหัวใจตีบ!? ผ่าตัดใช่ทางเลือกเดียวหรือไม่? ทางเลือกสำหรับการรักษาด้วย ECP Therapy ไม่ต้องผ่าตัดจะเป็นอย่างไร? โดย รอ. นพ. สุรชา ลีลายุทธการ
อยู่ดีๆ ก็ 'แพ้' อยู่ดีก็ 'คัน' อาการภูมิแพ้ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหน ? เวลากินอาหารกันรวมโต้ะ อาการเหล่านี้ ไม่รู้มาจากอาหารชนิดไหน? อาหารคือ 1 ใน ปัจจัย 4 ที่เราต้องรับประทานทุกๆวัน ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่ใกล้ตัว ระวังไว้ก่อน.... โดย พ.ญ.จุฑามาศ ค้าทอง
Load more posts