EN

เซลล์บำบัดคืออะไร

“จากพจนานุกรมแพทย์ทางเลือก (The Alternative Health Dictionary) ให้คำอธิบายว่าการรักษาบำบัดโดยใช้เซลล์มีชีวิต (Live Cell Therapy) เป็นเวชศาสตร์องค์รวม คือ การดูแลตลอดทั้งร่างกายทุกระบบ มุ่งที่จะรักษาต้นเหตุของการเจ็บป่วยไม่ใช่รักษาแต่อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปลายเหตุ ทั้งหมดคือ หลักทางวิทยาศาสตร์ของการใช้เซลล์บำบัด (Cell Therapy Science)”

ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน หนังสือ “Stem Cell ยาเพื่ออนาคต Hope for the Hopeless” ปี 2555 หน้า 188 

   เซลล์บำบัด คือ การนำเซลล์สุขภาพดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปสู่ร่างกาย โดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแต่เป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ซึ่งสามารถฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่อ่อนแอของอวัยวะเป้าหมายที่ต้องการรักษา ทำให้เซลล์ภายในร่างกายมีความต้านทานโรค ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ โดยช่วยบำบัดความเจ็บป่วย คืนสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย และคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวพรรณของคุณ ทำให้คุณกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง และจะเป็นเช่นนั้นไปอย่างยาวนาน 

   Dr. Paul Niehans เป็นผู้รักษาด้วยเซลล์บำบัดเป็นคนแรกในปี ค.ศ.1931 โดยใช้ต่อมพาราไทรอยด์ของลูกวัวฉีดให้แก่ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์ออกในระหว่างผ่าตัด ซึ่งปรากฏว่าผู้ป่วยรายนี้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกเกือบ 30 ปี 

   การทำเซลล์บำบัดของ Dr. Paul Niehans จะใช้เซลล์ที่เหมือนกันเพื่อรักษาเซลล์ที่อยู่ในอวัยวะเดียวกัน เช่น หัวใจรักษาด้วยหัวใจ ปอดรักษาด้วยปอด ม้ามรักษาด้วยม้าม เป็นต้น ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาความเจ็บป่วย เพราะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรค ไม่ใช่เพียงแค่ระงับอาการของโรคเท่านั้น โดยการใช้กลุ่มเนื้อเยื่อดีมาสร้างและปรับปรุงเซลล์ให้มีการทำงานที่ดีขึ้น และช่วยซ่อมแซมส่วนที่อ่อนแอหรือเนื้อเยื่อที่สึกหรอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

Related Programs