EN

ทำไมต้องใช้เซลล์บำบัด

   การรักษาโรคโดยทั่วไป ผลของการรักษาจะมาจากการใช้ยา สารเคมี การฉายรังสี หรือการผ่าตัด เพื่อระงับอาการของโรคที่เกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นเมื่อยาหรือสารที่ใช้ในการรักษาหมดฤทธิ์ อาการต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นก็อาจกลับมาเป็นใหม่ได้อีก ทั้งนี้ผู้ป่วยบางโรคต้องกินยาตลอดชีวิต เพื่อระงับและควบคุมอาการของโรค โดยมีแนวโน้มที่จะต้องรับยาที่มีขนาดเพิ่มขึ้น เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต้องได้รับยาขยายหลอดเลือดเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ 

   ในทางตรงกันข้ามการใช้เซลล์บำบัดจะมีผลดีในระยะยาวและเป็นการรักษาที่ตรงจุด เพราะเซลล์บำบัดจะกระตุ้นการรักษาและฟื้นฟูตัวเองของร่างกาย ดังนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการรักษาอาการของโรค แต่ยังรักษาที่ต้นเหตุของโรค จึงทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

   การแพทย์สมัยใหม่เริ่มนำเซลล์บำบัดมาใช้ในการรักษาโรคบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาด้วยการรักษาโดยทั่วไป เช่น โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน สะเก็ดเงิน ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ไม่สามารถซ่อมสร้างตัวเอง นอกจากการใช้เซลล์บำบัดเข้าช่วย 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเซลล์บำบัดจึงส่งผลให้ร่างกายกลับมาแข็งแรง ดูอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวา เหมือนกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง
Related Programs