Thai Traditional & Medical Canabis Center ศูนย์แพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์

Thai Traditional & Medical Canabis Center ศูนย์แพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์

ด้วยการรักษาแบบภูมิปัญญาไทยที่มีมาช้านานนับพันปี ในการใช้สมุนไพรจากธรรมชาติในการบำบัด ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพมาตั้งแต่อดีตกาล รพ.พานาซี พระราม 2 เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาศาสตร์การรักษาแบบแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการนำสมุนไพรไทย และสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยที่ทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรง และโรคเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย

พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโดยทีมแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรค

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาดังนี้

1. โรคเรื้อรังต่างๆ

2. ภาวะนอนไม่หลับ

3. ภาวะวิตกกังวลหรือซึมเศร้า

4. ปวดศีรษะเรื้อรัง

5. Long Covid และภาวะอักเสบเรื้อรังอื่นๆ

6. รักษาร่วมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคพาร์กินสัน และโรคอัลไซเมอร์