ความรู้เกี่ยวกับเซลล์บำบัด

เซลล์คืออะไร

ร่างกายของเรามีจุดกำเนิดมาจากเซลล์เริ่มต้นเพียงหนึ่งเซลล์ แล้วเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นจนกลายเป็นเซลล์นับล้านๆ เซลล์ แล้วสร้างเป็นอวัยวะต่างๆ โดยเซลล์สามารถเพิ่มจำนวนและเสื่อมสลายไป และก่อตัวขึ้นใหม่ได้เองโดยธรรมชาติ เมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้น เซลล์ต่างๆ จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการทำงาน ส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติและก่อให้เกิดโรคตามมา ทั้งนี้การรักษาโรคโดยทั่วไปที่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยา สารเคมี การฉายรังสี หรือการผ่าตัด เพื่อระงับอาการของโรคที่เกิดขึ้น เมื่อยาหรือสารที่ใช้ในการรักษาหมดฤทธิ์ อาการต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นก็อาจกลับมาเป็นใหม่ได้อีก ด้วยเหตุนี้วงการแพทย์ในยุโรปจึงได้หันมาให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ซึ่งเป็นการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medicine) เพื่อฟื้นฟูอวัยวะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน โดยการนำเซลล์เข้าไปทดแทนและเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่อง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูเซลล์ที่มีปัญหา ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี และดูอ่อนเยาว์ขึ้น