Brain & Memory booster (Cerebrolysin)

Brain & Memory booster (Cerebrolysin)

       การให้วิตามินสูตรเฉพาะทางหลอดเลือดดำที่มีส่วนผสมของสารสกัดโปรตีนบริสุทธิ์จากสมองหมู มีส่วนช่วยเรื่องการทำงานของสมอง เช่น สารเปปไทด์, สารบำรุงเซลล์สมอง, สารปรับการเจริญเติบโตของสมอง และสารช่วยสร้างสารสื่อประสาท ทางการแพทย์จึงได้นำ Cerebrolysin มาบำบัดอาการทางสมอง เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก (Stroke) รวมถึงผู้มีภาวะความจำเสื่อม สมองเสื่อม ความสามารถในการคิดช้า และสมาธิสั้น นอกจากนั้น Cerebolysin ช่วยให้ผู้ป่วยมีการประมวลผลของสมองที่ดีขึ้น (cognitive function) ปัจจุบันมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และพบว่า Cerebrolysin อาจมีศักยภาพในการชะลอการลุกลามของโรค แต่ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม และการติดตามผลในระยะยาวต่อไป

 

ประโยชน์ของ Cerebrolysin

  • ช่วยให้สมองฟื้นฟูและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความทรงจำของสมอง
  • ปกป้องและเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท
  • ฟื้นฟูอาการทางสมองในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
  • ฟื้นฟูภาวะความจำเสื่อม สมองเสื่อม
  • บำบัดหลังการบาดเจ็บ การผ่าตัด หลังการกระทบกระเทือน หรือหลังการผ่าตัดประสาท

ราคาเริ่มต้น 4,000.-/ครั้ง