ห้องพักผู้ป่วย

Royal Deluxe Room
ห้องพักผู้ป่วย ที่มาพร้อมการตกแต่งที่หรูหรา สะดวกสบาย
Royal Suit Room
มีพื้นที่ของห้องนั่งเล่นแยกกับเตียงผู้ป่วย พร้อมเตียงแยกสำหรับผู้ติดตามผู้ป่วย

ภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาล