บริการของเรา

โปรแกรมดูแลสุขภาพทางเพศ

                    QRS (Quantum Resonance System) PelviCenter เป็นเครื่องบริหารอุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีทางการแพทย์จากเยอรมัน ที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยกระตุ้นการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

 

ผลลัพธ์ของการฝึกกล้ามเนื้อ คือ

 • ทำให้กล้ามเนื้อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์
 • ทำให้กล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานประสานกันได้ดี
 • ทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงมากขึ้น

 

                    ร่างกายของคนเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อกระดูก 34% หากกล้ามเนื้อดังกล่าวอ่อนแอลงจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายจึงสำคัญ QRS PelviCenter จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการกระชับอุ้งเชิงกราน บำบัดอาการปัสสาวะเล็ด ช่องคลอดหย่อนคล้อยได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

 

                    ร่างกายของคนเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อกระดูก 34% หากกล้ามเนื้อดังกล่าวอ่อนแอลงจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายจึงสำคัญ QRS PelviCenter จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการกระชับอุ้งเชิงกราน บำบัดอาการปัสสาวะเล็ด ช่องคลอดหย่อนคล้อยได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

ผลลัพธ์หลังเข้ารับบริการ

 • ช่วยบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรง
 • กระชับช่องคลอด
 • บำบัดอาการปัสสาวะเล็ด
 • ฟื้นฟูภาวะหลังคลอด
 • แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

 

ข้อดีการบำบัดด้วย QRS PelviCenter 

 • ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าในขณะบำบัด
 • สะดวกสบายและทำได้ง่าย
 • ไม่มีผลข้างเคียง
 • ไม่มีการสอดไม่มีการผ่าตัด ไม่ใช้ยา
 • ไม่มีความเสี่ยง
 • ใช้เวลาในการบำบัดต่อครั้งเพียง 20-25 นาที
 • มีการพิสูจน์จากทางการแพทย์


ข้อดีการบำบัดด้วย QRS PelviCenter 

 • ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าในขณะบำบัด
 • สะดวกสบายและทำได้ง่าย
 • ไม่มีผลข้างเคียง
 • ไม่มีการสอดไม่มีการผ่าตัด ไม่ใช้ยา
 • ไม่มีความเสี่ยง
 • ใช้เวลาในการบำบัดต่อครั้งเพียง 20-25 นาที
 • มีการพิสูจน์จากทางการแพทย์