การตรวจระดับวิตามินและสารอาหาร

การตรวจระดับวิตามินและสารอาหาร

การตรวจระดับวิตามินและสารอาหาร

ไมโครนิวเทรียนท์  (Micronutrients)  เป็นสารอาหารที่มักจะนึกถึงวิตามินหรือแร่ธาตุ ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณที่เล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้
และร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ ต้องได้รับจากอาหารที่บริโภคเข้าไป  ไมโครนิวเทรียนท์  มีบทบาทสำคัญไนกระบวนการสร้างเมแทบอลึซึม
ช่วยควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อ ช่วยส่งเสริมภาวะสร้างสุขภาพ และช่วยป้องกัน หรือรักษาโรค บางชนิดได้  การได้รับไมโครนิวเทรียนท์ ใน
ปริมาณที่เพียงพอมีความจำเป็น แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมก็อาจเป็นอันตรายได้

ดังนั้นการตรวจวัดระดับไมโครนิวเทรียนท์ ในร่างกาย จึงมีความสำคัญในการตรวจวิเคราะห์  นี้ประกอบด้วยไมโครนิวเทรียนท์ จำนวน 19 ชนิด ได้แก่ กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ โฟเลต เฟอร์ริติน วิตามินบี12 เกลือแร่  และวิตามินดี