บริการของเรา

Elderly Center ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 ให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด โดยมีทีมแพทย์ประเมินและวางแผนการดูแลร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะฟื้นตัวจากสภาวะเจ็บป่วยและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


                ด้านการแพทย์และการดูแล บริการแพทย์ตรวจเยี่ยมเป็นประจำและวางแผนประเมินสภาวะสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงดูแลใส่ใจโดยทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมเจ้าหน้าที่ดูแลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ พร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งวางแผนและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลอย่างปลอดภัยเมื่อกลับไปดูแลต่อที่บ้าน

ด้านกิจกรรมบำบัด  มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้รับบริการได้มีกิจกรรมระหว่างวันด้วยโปรแกรมกิจกรรมที่เน้นการฝึกร่างกาย ฝึกการทำงานของมือ และ แขน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกด้านการสื่อความหมาย ฝึกด้านการรับรู้ รวมถึงการฝึกสมองและความจำ และ อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท่าน

อาหารสุขภาพ มีการพัฒนาเมนูอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการเพื่อรองรับกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาของหลอดเลือดสมอง, ดูแลผู้ป่วย Stroke, กลุ่มผู้สูงอายุความจำเสื่อม อัลไซเมอร์, กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัด แต่ละกลุ่มมีการวางแผนโปรแกรมอาหารโดยนักโภชนากรโดยเฉพาะ ด้านกายภาพบำบัด ฟื้นฟู ดูแลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และ มุ่งเน้นด้านการวางแผนโปรแกรมกายภาพบำบัด และประเมินผลในการฟื้นฟูของผู้รับบริการเฉพาะรายอย่างใกล้ชิด โดยทีมนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มากประสบการณ์

รูปแบบการให้บริการ

·มีทีมสหวิชาชีพดูแลได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ นักกายภาพ ให้การตรวจประเมินสุขภาพแรกเข้าเพื่อให้การวางแผน การดูแลเฉพาะรายผู้สูงอายุ

·มีแพทย์ให้คำแนะนำปรึกษา และเข้าตรวจอาการผู้สูงอายุเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง และ ให้การรักษาเบื้องต้น

·มีพยาบาลวิชาชีพให้บริการทางการพยาบาลเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

·บริการด้านกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ สัปดาห์ละ 2-3 วัน ครั้งละ 30-45  นาที 

·ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และคำแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้สูงอายุร่วมกันทุก 4-6 สัปดาห์

·อาหารวันละ 3 มื้อพร้อมผลไม้ หรือขนมหวาน กรณีผู้ป่วยรับอาหารทางสายยาง (BD สูตรปกติ)  3  มื้อ/วัน

·ห้องพักสะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ำในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ปุ่มเรียกกรณีฉุกเฉิน และ กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

·มีกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม เช่น การออกกำลังกายกลุ่มทุกวันตอนเช้า และกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน
 

อัตราค่าบริการ