บริการของเรา

วิตามินและอาหารเสริม

 

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้นำวิตามินและอาหารเสริมต่างๆ กว่า 300 ชนิด ที่ผ่านการกระบวนการผลิต ที่มีมาตรฐาน GMP - GOODS MENUFACTURAL PRATICE ของประเทศสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ ทั่วโลก โดยการให้วิตามินและอาหารเสริมจะอยู่ในรูปแบบ TAILOR MADE ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ