บริการของเรา

โปรแกรมรักษาด้วยเซลล์บำบัด

4 DAYS 3 NIGHTS PANACEE REJUVENATION PROGRAM

แพ็คเกจเซลล์บำบัดด้วยเซลล์มาตรฐาน GMP จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ พร้อมการดูแลจากทีมงานด้วยมาตรฐานของโรงแรมระดับพรีเมี่ยม ในระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ให้การบริการดังนี้

• อาหาร ที่พัก และการเดินทางตลอดระยะเวลาของโปรแกรมการรักษาด้วยเซลล์บำบัด
• การรักษาด้วยเซลล์บำบัด โดยใช้เซลล์ที่ได้มาตรฐาน GMP (เลือกใช้เซลล์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล จากการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการรักษาด้วยเซลล์บำบัด เช่น การทำทรีทเม้นท์ เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับ 1 เดือน
 

โปรแกรมการรักษาด้วยเซลล์บำบัด

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้จัดโปรแกรมการรักษาด้วยเซลล์บำบัดที่ครบครันในเรื่องการดูแลรักษาร่างกาย และกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายพร้อมการบริการอย่างเหนือระดับ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบและผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

วันที่ 1 : ท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทำทรีทเม้นท์ก่อนการทำเซลล์บำบัด
• เดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมชมเมืองต่างๆ ตามแผนการเดินทาง
• ตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการทำทรีทเม้นท์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำเซลล์บำบัด
 
วันที่ 2 : ทำเซลล์บำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ทำเซลล์บำบัด โดยใช้เซลล์ที่ได้รับมาตรฐาน GMP
• หลังการทำเซลล์บำบัดควรพักผ่อนอยู่ในห้องประมาณ 24 ชั่วโมง
 
วันที่ 3 : ตรวจอาการหลังการทำเซลล์บำบัด และให้คำแนะนำหลังการทำเซลล์บำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจอาการและให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายหลังการทำเซลล์บำบัด
• พักผ่อนตามอัธยาศัย (การเดินทางท่องเที่ยวในวันที่ 3 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)
 
วันที่ 4 : เดินทางกลับ
• เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ