บริการของเรา

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย  Anti-aging Center

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Center) โรงพยาบาลพานาซีพระราม 2 เป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วย ด้วยการวินิจฉัยเชิงลึกตั้งแต่ระดับรหัสพันธุกรรม (Gene), ตรวจหาระดับฮอร์โมน สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน สารบ่งอักเสบ และ ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย และนำผลมาประเมินด้วยทีมแพทย์ ร่วมวางแผนการดำรงชีวิตในรูปแบบชะลอวัย ชะลอความเสื่อม แก้ปัญหาความเสื่อมตามวัยทั้งผิวพรรณและเส้นผม ตลอดจนป้องกันการเกิดโรค ทั้งโรคแห่งความเสื่อม และมะเร็ง  ร่วมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ระดับสากล ด้วยบรรยากาศที่สะอาด โอ่โถง ให้อารมณ์ผ่อนคลายเปรียบเสมือนการมาพักผ่อน

1.โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ Panacee

2.โปรแกรมการบำบัดรักษาที่ Panacee

3.โปรแกรมการล้างพิษที่ Panacee

4.โปรแกรมดูแลสุขภาพทางเพศ

5. โปรแกรมพิเศษ